Būvniecības nozares jautājumu aktualizēšana ir ļoti nozīmīga sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā un sakārtotas infrastruktūras nodrošināšanā. Tādēļ augsti kvalificēti un pieredzējuši būvinženieri ir pamats nozares veiksmīgai attīstībai, konkurences veicināšanai un šīs profesijas prestiža celšanai.

VP Andris Berzins

Augsti vērtēju Latvijas Būvinženieru savienības iniciatīvu atzīmēt gan ilggadējo inženieru profesionālos sasniegumus, gan arī izcelt šī brīža labākos nozares speciālistus un viņu līdzšinējo ieguldījumu. Ceru, ka šāda atzinība konkursa laureātiem sniegs gandarījumu par paveikto arī turpmāk un motivēs sasniegt  aizvien augstākus mērķus.

Lai izdodas viss iecerētais!

 

Patiesā cieņā,

Andris Bērziņš

Latvijas Valsts prezidents

Rīgā 2012.gada 13.septembrī