Šogad jau trešo gadu pēc kārtas būvniecības nozare apbalvos savus labākos, profesionālākos, tos, kuri pratuši sevi pierādīt un apliecināt ar neatlaidīgu un pacietīgu darbu, ar pārliecinošām prasmēm, profesionalitāti un kvalitatīvu darba rezultātu.

Metaforiski sakot, valsti būvē visi cilvēki, kuri tajā dzīvo. Bet daži no šiem cilvēkiem ir īpaši svarīgi un uzņemas lielu atbildību, jo viņi būvē valsti šā vārda tiešā nozīmē – ar savām rokām. Jūs, būvnieki, būvinženieri, arhitekti, būvmateriālu ražotāji, ceļat šo pasauli. Tas ir liels gods un vienlaikus arī milzīga atbildība.

Latvijas būvniecības industrija kā kvalitatīva paveikta darba, augstu morāles standartu etalons un paraugs citām profesijām – tas ir mūsu mērķis!

Būvindustrijas lielās balvas ieguvēji saņems Pamatakmeni. Pamatakmens ir akmens, uz kā tiek likti nama pamati. Pamati ir tie, uz kā turas viss nams. Svētie Raksti māca, ka gudrs vīrs savu namu ceļ uz klints, lai tas varētu stingri stāvēt pretim visām vētrām un aukām. Latvijā augsne nav klinšaina, tāpēc akmens jāliek pašiem. Es novēlu mums visiem, lai mēs būtu gudri nama cēlāji un būvindustrijas nozare kļūtu par stūrakmeni, kas tur Latvijas valsts ekonomiku.

Savā un Ekonomikas ministrijas vārdā konkursa dalībniekiem novēlu kļūt par stūrakmeņiem nozarē, kas balsta daudz radošu, inovatīvu un ilgtspējīgu projektu!

Novēlu labas darba spējas un sacensību garu!

 

 

Dana Reizniece-Ozola, 

Latvijas ekonomikas ministre