Jānis Palamarčuks, 

BVKB Kontroles departamenta Inspecijas nodaļas vadītājs, valsts galvenais būvinspektors.

Būvindustrijas lielā balva ir nozīmīgs būvniecības nozares notikums, kas mudina profesionāļus savā ikdienas darbā tiekties pēc kvalitātes un radīt ilgtspējīgus projektus. Godinot un motivējot labākos būvniecības nozares pārstāvjus, tiek veicināta ne tikai profesionālā izaugsme un uzlabota darba kvalitāte, bet arī iedzīvināta vīzija par drošām būvēm Latvijā.

 

   

Normunds Grinbergs,

Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents.

“Būvindustrijas lielā balva ir PALDIES tiem cilvēkiem, kuri savu darba mūžu ir ieguldījuši mūsu ēku pamatos, nozares attīstībā un šodienas speciālistu zināšanās, gan arī tiem, kuri pārliecinoši ir uzsākuši iet šo ceļu. Bez atskata pagātnē, lai mācītos no šo balvu ieguvušo cilvēku pieredzes un zināšanām, nav iedomājama kvalitatīva nozares augšupeja nākotnē.” 

 

 

Ainārs Leitēns,

SIA “Velve” valdes priekšsēdētājs, Latvijas Būvuzņēmēju partnerība

“Būvniecības procesā iesaistītie rada paliekošas vērtības. Viņu profesionalitāte, pieredze un godaprāts ir tieši saistīts ar veiktā darba kvalitāti. Ikviens spēcīgs speciālists ir pelnījis nozares novērtējumu un atzinību, viņu veikums ir svarīgs gan nozarei, gan sabiedrībai kopumā."

   

Edvīns Vecumnieks,

arhitekts, Latvijas Arhitektu savienības biedrs.

Būvindustrijas lielā balva līdzās Latvijas Arhitektūras gada balvai ir nozīmīgs apbalvojums, kas ne tikai godina būvindustrijas procesa nozarēs iesaistītos darba veicējus, bet arī  informē sabiedrību par jauniem sasniegumiem vides mākslā, arhitektūrā, būvzinātnē un tehnoloģijā. Tā ļauj sabiedrībai iepazīties ar jauniem, aizrautīgiem augsti kvalificētiem cilvēkiem - arhitektiem, būvinženieriem, kas dod iespēju materializēties jaunām arhitektu iecerēm un būvzinātnes idejām. Balva ir novērtējums  un atzinība izcilam darbam, kā arī stimuls tālākai izaugsmei, kas paaugstina turpmāko vērtējumu kritērijus, kā arī tā sniedz sabiedrībai plašāku panorāmisku  ainu  par valstī sasniegto.

     

Leonīds Jākobsons, 

Būvmateriālu ražotāju asociācijas izpilddirektors.

 “Būvindustrijas lielā balva” ir unikāla ar to, ka tai pieteic gan tos, kas vēlas apliecināt savu varēšanu un izmantot šo novērtējumu, kā tramplīnu izaugsmei nākotnē, gan tie, kuri par darbu būvniecībā, bieži vien mūža garumā, var saņemt valsts un sabiedrības pateicību. Vērtētājiem allaž nav viegli veikt izvēli starp izvirzītajiem pretendentiem, taču esmu pārliecināts, ka vērtētāju plašā pārstāvniecība un profesionalitāte garantē objektīvu pretendentu atlasi.

 

Aivars Brambis,

LSGŪTIS valdes loceklis.

Neskatoties uz Latvijas mazajiem ģeogrāfiskajiem izmēriem, mums ir ļoti daudz talantīgu cilvēku, kuru ieguldījums ir Latvijas izaugsmei nozīmīgs. Tam ir jāļauj parādīties. Būvindustrijas lielā balva ir liels pagodinājums talantam un ieguldītajam darbam valstiskā mērogā. Ir patiess prieks, ka būvindustrijā ienāk jaunā paaudze ar "svaigu" domāšanu, un mēs joprojām neaizmirstam arī pieredzējušos seniorus.

   danisevskis

Elmārs Daniševskis,

SIA “E. Daniševska birojs” valdes loceklis, Transportbūvju inženieru asociācijas biedrs, ceļu inženieris, satiksmes infrastruktūras plānotājs:

“Būvindustrijas lielā balva apliecina būvindustrijas nozares pašcieņu un ceļ balvas saņēmēju pašapziņu. Pretendentu vērtētājiem, savukārt, ir iespēja sajust nozares pulsu un attīstības tendences. Kopumā tas ir punkts uz "i" būvniecības nozares gada norisēm un paveiktajam, izceļot "saulītē" profesionāli spēcīgākās personības.”

   

Raimonds Eizenšmits,

inženierzinātņu doktors, sertificēts būvinženieris, LIKA valdes loceklis.

Ikdienas darbu ritumā ir svarīgi atskatīties uz paveikto un to novērtēt. Būvindustrijas lielā balva ir augstākais nozares profesionāļu vērtējums, kuras saņemšana ir atzinība “vecmeistariem” par mūžā paveikto un arī stimuls tālākai attīstībai jaunajiem inženieriem un arhitektiem. Piedalīšanās vērtēšanā ir gan pagodinājums, gan liela atbildība.

   

Vilnis Krēsliņš,

Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas (LEEA) valdes priekšsēdētājs.

   

Kaspars Bondars, 

Dr. sc. ing., Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Civilo ēku būvniecības katedras vadošais pētnieks, Būvindustrijas lielās balvas laureāts 2014. gadā kategorijā „Gada inženieris”, Latvijas Ģeotehniķu savienības valdes priekšsēdētājs.

Sabiedriskā organizācija, Latvijas Ģeotehniķu savienība (LĢTS) apvieno sevī profesionāļus, kuri iesaistās būves tapšanā jau pašā tās pirmsākumos, veicot ģeotehniskās izpētes darbus. Mūsu izpratnē laba inženierizpēte ir atbilstoša iecerētās būves specifikai un būvlaukuma ģeotehniskajiem apstākļiem. Jau pagātnē aizgājuši tie laiki, kad ģeotehnisko izpēti veica "ķeksīša" pēc, lai formāli izpildītu normatīvā regulējuma prasības. Arvien biešāk sastopoties ar augstas raudzes būvinženieriem un arhitektiem, kuri savu redzējumu par būvi un tās tehniskos datus sagatavo ieceres stadijā, tādējādi radot precīzu uzdevumu būves vietas inženierizpētei. Dažos gadījumos ģeotehnisko apstākļu spiesti projektētāji izstrādā vairākus ieceres variantus paredzamajai būvei. Šāda projektēšanas dalībnieku sadarbība ir efektīvākā no projektēšanas formām un attīstītājam sniedz ieguvumu gan finansiālā, gan termiņu izpratnē. Būvinsutrijas lielās balvas ietvaros LĢTS vērtēs būvinženieru un arhitektu izpratni un attieksmi pret ģeotehniskās izpētes uzdevumiem un nozīmību.

 

Ivars Brants, 

Latvijas Logu un Durvju ražotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs.

   

Jānis Lange, 

VAS “Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs.

   

Raitis Gultnieks,

Latvijas Būvinspektoru un būvuzraugu asociācijas prezidents.

Ieraugot kādu jaunu būvi bieži aizdomājamies kā šī būve iespējams ir tapusi, kā tajā ieguldīta iztēle, kā rodošā doma ietērpta konstrukcijās, kā būvdarbu veicējs to realizējis dzīvē un kā kāds tam sekojis līdzi, lai beigās iegūtu kvalitatīvu būvi un tā priecētu mūsu acis un sirdis. Būvindustrijas lielā balva ir domāta tiem būvniecības lietpratējiem, kuri nepārtraukti pilnveidojas, kuru radītās būves ir estētiskas un tās izmantojot var justies droši un ērti.